Loading

تست علوم تجربی نمونه دولتی متوسطه دوم O503

سوالات تستی بخش های شیمی و فیزیک علوم تجربی نهم،

ویژه دبیرستان های نمونه دولتی متوسطه دوم (پایه دهم) ویژه ی دانش آموزان پایه ی نهم

به منظور جلوگیری از دانلود سوالات تکراری، اولین سوال این آزمون را در زیر قرار داده ایم:

کدام مورد از علل کاربرد گسترده مس  در زندگی امروز انسان نیست؟

 

پشتیبانی
پوسته وردپرس