Loading

سوالات تشریحی فصل اول زیست شناسی دهم+پاسخ

سوالات تشریحی فصل اول زیست شناسی دهم متوسطه به همراه پاسخ Word

دو نمونه سوال  را در زیر می بینید:

۱۰- ویژگی حیات در چه سطحی از سلسله مراتب سازمان یابی زیستی پدیدار می شود؟ (صفحه ۱۲ )

 

در سطح یاخته(سلول) – یاخته پایین‌ترین سطح ساختاری است که همۀ فعّالیت‌های زیستی در آن انجام می‌شود.

منظور از هم ایستایی (هومئوستازی) چیست؟ مثال بزنید. (صفحه ۱۱ )

محیط جانداران همواره در تغییر است؛ اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد؛ مثلاً وقتی سدیمِ خون افزایش می یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می شود.

دانلود فایل PDF این فایل سوال رایگان است و می توانید از اینجا دانلود کنید. اما جهت دانلود فایل به صورت WORD باید برای آن هزینه پرداخت کنید.

زیست شناسی دهم

پشتیبانی
پوسته وردپرس